Bibliotekarski izpit

Opravljen bibliotekarski izpit je pogoj za opravljanje strokovnega knjižničarskega dela v knjižnici ali drugi organizaciji, ki deluje na področju knjižnične dejavnosti.

K bibliotekarskemu izpitu lahko pristopijo kandidati, ki imajo ustrezno izobrazbo in imajo opravljeno strokovno usposabljanje.

Več informacij o bibliotekarskem izpitu in obrazec za prijavo.

Stroški bibliotekarskega izpita: 100,00 €.


Priloge k vlogi:

  • Izjava odgovorne osebe knjižnice, ki vsebuje podatke o kandidatovi šolski izobrazbi, o trajanju in programu strokovnega usposabljanja v knjižnici in oceno dosedanjega kandidatovega dela
  • Kopija dokazila o izobrazbi (zadnja končana šola)
  • Dokumentacija o morebitnih oprostitvah oziroma dokumentacijo o že opravljenem izpitu v drugi stroki
  • Fotokopija dokazila o bibliotekarskem izpitu, ki ga je kandidat že opravil ali navesti datum opravljanja izpita (samo za diferencialni izpit)

Dokazila

Potrdilo o opravljenem izpitu

Datum zadnje spremembe strani: 17. 04. 2020