Strokovni vodja šole vožnje

Za izvajanje dejavnosti usposabljanja kandidatov mora šola vožnje zagotavljati strokovnega vodjo šole vožnje, ki ima veljavno dovoljenje za opravljanje tega dela. 

Strokovni vodja šole vožnje:

  • je odgovoren za vodenje izvajanja dejavnosti, 
  • skrbi za informiranje in izobraževanje učiteljev vožnje in učiteljev predpisov,
  • učitelje vožnje in učitelje predpisov napoti na redno obnavljanjein dopolnjevanje znanja,
  • je odgovoren za pravilno vodenje evidenc,
  • obvešča AVP o izvajanju usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil,
  • sodeluje z AVP in občasno spremlja izpitne vožnje,
  • svetuje kandidatom za voznike,
  • predstavlja šolo vožnje pred AVP,
  • je odgovoren - v skladu s predpisano vsebino in obsegom usposabljanja - za strokovnost in kakovost izvajanja usposabljanja kandidatov za voznike.

Datum zadnje spremembe strani: 29. 08. 2017