Trener varne vožnje

Vadbo varne vožnje lahko pri izvajalcu programa dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov in pri izvajalcu programa usposabljanja za varno vožnjo, izvaja le oseba, ki izpolnjuje predpisane pogoje in je uspešno opravila izpit za izvajanje varne vožnje. 


Vir: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor | Datum zadnje spremembe strani: 23. 02. 2016