Izvajalec skupinskih delavnic o varnosti cestnega prometa

Skupinske delavnice o varnosti cestnega prometa in psihosocialnih odnosih med udeleženci cestnega prometa lahko pri izvajalcu programa dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov in pri izvajalcu programa usposabljanja za varno vožnjo izvaja le oseba, ki izpolnjuje predpisane pogoje in je uspešno opravila izpit za izvajanje programa v skupinskih delavnicah po posebnem programu. 


Vir: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor | Datum zadnje spremembe strani: 23. 02. 2016