Sodni tolmač

Sodni tolmači so osebe, imenovane za neomejen čas, s pravico in dolžnostjo, da na zahtevo sodišča tolmačijo na narokih oziroma prevajajo listine.

Sodni tolmači so tudi tolmači slovenskega znakovnega jezika.

Sodni tolmači so lahko le fizične osebe.

Sodni tolmači prevajajo na zahtevo sodišča, državnega organa ali stranke zaradi uveljavljanja njenih pravic in če drug zakon ali uredbo določa njihovo delovanje.

Sodni tolmač se mora v petih letih od dneva imenovanja in po preteku vsakih nadaljnjih pet let udeležiti najmanj petih strokovnih izpopolnjevanj. Če sodni tolmač v roku ne predloži ustreznih dokazil o strokovnem izpopolnjevanju, ali če Strokovni svet za sodno izvedenstvo, sodno cenilstvo in sodno tolmačenje dokazila oceni kot neustrezna ali nezadostna, lahko Strokovni svet strokovnost in praktične sposobnosti sodnega tolmača preveri na enega od preostalih načinov preverjanja strokovnosti po zakonu, ki ureja sodne izvedence, sodne cenilce in sodne tolmače, za katerega meni, da je najustreznejši.


Za izračun  plačila za delo sodnega tolmača se uporablja tarifa za vrednotenje njegovega dela, ki je opredeljena v Pravilniku o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih.


Vir: Ministrstvo za pravosodje | Datum zadnje spremembe strani: 06. 04. 2020