Strojnik krožne žičnice

Strojnik krožne žičnice je pri svojem delu usposobljen za mehanski in elektrotehniški del krožne žičnice ter za obratovanje, vzdrževanje in reševanje.

K preizkusu strokovne usposobljenosti za strojnika krožne vlečnice lahko pristopi kandidat, ki izpolnjuje izobrazbeni in starostni pogoj. Seminar obsega 68 ur, cena usposabljanja je 770,00 eurov (oproščen DDV). Stroški preizkusa strokovne usposobljenosti znašajo 160,00 eurov (oproščen DDV). Skupni stroški za plačilo usposabljanja in izpita so 930,00 eurov. Udeleženci pisno gradivo prejmejo na usposabljanju.


Datum zadnje spremembe strani: 23. 02. 2016