Pooblaščeni revizor

Pooblaščeni revizor je fizična oseba, ki za revizijsko družbo opravlja revizijske storitve. Pooblaščeni revizor preverja finančne izkaze poslovnih subjektov z namenom zagotavljanja točnosti in popolnosti informacij, ki so predmet revidiranja.

Za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja mora posameznik izpolnjevati predpisane pogoje in pridobiti dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja, ki ga izda Slovenski inštitut za revizijo.

Pooblaščeni revizor je dolžan na vsaki dve leti podaljšati izdano dovoljenje z udeležbo na dodatnem izobraževanju.


Vir: Ministrstvo za finance | Datum zadnje spremembe strani: 06. 11. 2014