Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetja

Pooblaščen ocenjevalec vrednosti podjetja izvaja posebne metode vrednotenja podjetij, preko katerih naročniku zagotovi informacijo, kolikšna je resnična vrednost podjetja.

Pooblaščen ocenjevalec vrednosti podjetja je fizična oseba, ki je pridobila dovoljenje Slovenskega inštituta za revizijo za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetja.


Vir: Ministrstvo za finance | Datum zadnje spremembe strani: 06. 11. 2014