Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin

Pooblaščen ocenjevalec vrednosti nepremičnin na podlagi posebnih metod vrednotenja nepremičnine izdela oceno vrednosti, s katero naročniku zagotovi informacijo, kolikšna je dejanska vrednost nepremičnine.

Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin je fizična oseba, ki je pridobila dovoljenje Slovenskega inštituta za revizijo za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin.

Bistvena razlika med ocenjevalcem vrednosti nepremičnin in sodnim cenilcem je v tem, da sodni cenilec ocenjuje vrednost nepremičnine po naročilu sodišča, ocenjevalec vrednosti pa po naročilu strank.

 


Vir: Ministrstvo za finance | Datum zadnje spremembe strani: 13. 11. 2014