Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti strojev in opreme

Pooblaščen ocenjevalec vrednosti strojev in opreme na podlagi posebnih metod vrednotenja izdela oceno vrednosti, s katero naročniku zagotovi informacijo, kolikšna je dejanska vrednost ocenjevanih premičnin.

Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti strojev in opreme je fizična oseba, ki je pridobila dovoljenje Slovenskega inštituta za revizijo za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti strojev in opreme.

 


Vir: Ministrstvo za finance | Datum zadnje spremembe strani: 06. 11. 2014