Patentni zastopnik

Patentni zastopniki zastopajo stranke v postopkih, ki se nanašajo na pridobitev, vzdrževanje in druge zahteve v zvezi s katero koli pravico po določbah Zakona o industrijski lastnini (ZIL-1). Patentni zastopniki lahko v postopkih, ki se nanašajo na pravice po ZIL-1, zastopajo stranke tudi pred sodišči in drugimi državnimi organi, če izpolnjujejo pogoje, določene s predpisi, ki urejajo zastopanje pred sodišči in drugimi državnimi organi. Pooblastitelj lahko pooblasti enega ali več zastopnikov za vsa ali le določena dejanja v postopku pred Uradom Republike Slovenije za intelektualno lastnino (v nadaljevanju: Urad). 

Patentni zastopniki morajo pred pričetkom opravljanja dejavnosti zastopanja opraviti strokovni izpit za patentnega zastopnika pri Uradu in se vpisati v register patentnih zastopnikov, ki ga vodi Urad.


Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 03. 12. 2019