Zastopnik za modele in znamke

Zastopniki za modele in znamke zastopajo stranke v postopkih, ki se nanašajo na pridobitev, vzdrževanje in druge zahteve v zvezi z modeli, znamkami in geografskimi označbami za neživilske proizvode. Zastopniki za modele in znamke lahko v postopkih, ki se nanašajo na pravice po Zakonu o industrijski lastnini, zastopajo stranke tudi pred sodišči in drugimi državnimi organi, če izpolnjujejo pogoje, določene s predpisi, ki urejajo zastopanje pred sodišči in drugimi državnimi organi. Pooblastitelj lahko pooblasti enega ali več zastopnikov za modele in znamke za vsa ali le določena dejanja v postopku pred Uradom Republike Slovenije za intelektualno lastnino (v nadaljevanju: Urad).

Zastopniki za modele in znamke se morajo pred pričetkom opravljanja dejavnosti zastopanja s področja modelov in znamk in geografskih označb za neživilske proizvode vpisati v register zastopnikov za modele in znamke, ki ga vodi Urad. Osebe z univerzitetno izobrazbo, ki niso odvetniki, morajo pred vpisom v register zastopnikov za modele in znamke pri Uradu opraviti tudi strokovni izpit za zastopnike za modele in znamke.


Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 04. 12. 2019