Revizor po Zakonu o revidiranju

Naziv revizor je bilo možno pridobiti po Zakonu o revidiranju (ZRev), ki je veljal pred aktualnim Zakonom o revidiranju (ZRev-2).

Po trenutno veljavni zakonodaji tega naziva ni več mogoče pridobiti.

Register revizorjev vodi Slovenski inštitut za revizijo (SIR) in je objavljen na njihovi spletni strani.


Datum zadnje spremembe strani: 16. 06. 2015