Ribič kot fizična oseba

Ribič na  morju lovi ribe in skrbi za vzdrževanje ribiške barke, mrež, trnkov in opreme za ribolov.

Ribič je fizična oseba oziroma posameznik, ki ima pravico izvajati gospodarski ribolov in lahko v prvi prodaji proda ribiške proizvode le registriranemu kupcu, dražbenemu centru ali odobreni organizaciji proizvajalcev. Proda lahko le majhne količine ribiških proizvodov lastnega ulova neposrednemu končnemu potrošniku. Majhna količina ribiških proizvodov znaša do 30 kg ma posameznega kupca.


Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 03. 08. 2016