Ribič v gospodarskem ribolovu

Ribič, ki izvaja gospodarski ribolov, mora biti strokovno usposobljen za gospodarski ribolov v skladu z nacionalno poklicno kvalifikacijo.

Ribič pridobi strokovno usposobljenost z uspešno opravljenim izpitom.

Dokazilo o strokovni usposobljenosti mora biti v času ribolova vedno na plovilu.


Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 27. 02. 2019