Izvajalec strojne sečnje

Izvajalec strojne sečnje je posameznik, ki izvaja sečnjo dreves s pomočjo strojev.

Vrste storjev v povezavi s strojno sečnjo so:

  • stroj za podiranje dreves -"feller-buncher",
  • stroji za kleščenje in izdelavo - "procesorji",
  • stroji za kleščenje - "delimberji"
  • stroji za podiranje dreves, kleščenje in izdelavo sortimentov -  "harvesterji".

Ti stroji so samostojni ali pa kot priključki za traktor.

Izvajalec strojne sečnje mora izpolnjevati minimalne pogoje, in sicer imeti mora ustrezno strokovno usposobljenost, ustrezne delovne izkušnje, opravljen tečaj varnosti pri delu in ustrezno delovno in varovalno opremo.


Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 10. 12. 2014