Gozdarski gojitelj

Gozdarski gojitelj sadi in opravlja negovalna dela na gozdnih drevesnicah.

Gozdarski gojitelj potrebuje Certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji: Gozdarski gojitelj/gozdarska gojiteljica.

Poleg ustrezne usposobljenosti mora imeti posameznik opravljen tečaj varnosti pri delu in imeti ustrezno delovno in varovalno opremo.


Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 13. 12. 2014