Konservator-restavrator

Naloga konservatorja - restavratorja je fizično ohranjanje kulturne dediščine za sedanje in bodoče generacije. Konservator - restavrator prispeva k razumevanju kulturne dediščine v smislu njenega estetskega in zgodovinskega pomena in njene fizične celovitosti. Konservator - restavrator sprejema odgovornost za izvajanje diagnostičnih preiskav, konservatorsko in restavratorsko obdelavo predmetov kulturne dediščine in za dokumentacijo vseh opravljenih postopkov na njih.


Vir: Ministrstvo za kulturo | Datum zadnje spremembe strani: 14. 02. 2020