Konservatorsko-restavratorski tehnik

Naloga konservatorsko-restavratorskega tehnika je fizično ohranjanje kulturne dediščine za sedanje in bodoče generacije. Konservatorsko-restavratorski tehnik prispeva k razumevanju kulturne dediščine v smislu njenega estetskega in zgodovinskega pomena in njene fizične celovitosti. Pomaga pri izvajanju diagnostičnih preiskav, konservatorski in restavratorski obdelavi predmetov kulturne dediščine in pri dokumentaciji vseh opravljenih postopkov na njih.


Vir: Ministrstvo za kulturo | Datum zadnje spremembe strani: 12. 02. 2020