Voznik gozdno lesnih sortimentov

Voznik gozdno lesnih sortimentov mora pridobiti Certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji  za voznika v cestnem prometu.

Poleg ustrezne usposbljenosti mora imeti tudi opravljen tečaj varnosti pri delu in imeti ustrezno delovno opremo.


Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 17. 12. 2014