Tehnični sodelavec s področja zdravstvenega varstva rastlin

Tehnični sodelavec je zadolžen za pomoč pri nalogah s področja zdravstvenega varstva rastlin, ki jih opravlja strokovni delavec v zdravstvenem varstvu rastlin.

Tehnični sodelavec mora imeti ustrezno izobrazbo in delovne izkušnje s fitosanitarnega področja.


Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 15. 06. 2015