Predavatelj

Predavatelj na usposabljanjih s področja varnega dela s kmetijsko mehanizacijo je posameznik, ki ima najmanj višješolsko izobrazbo kmetijske, gozdarske ali druge tehnične smeri in ustrezne delovne izkušnje. Za izvajanje tečaja mora imeti licenco in vozniško dovoljenje za F kategorijo.

Predavatelj tečajnikom podaja učno snov. Med tečajem lahko opravi preverjanje znanja,s katerim preveri razumevanje posredovane učne vsebine, vendar to ni namenjenoocenjevanju.


Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 20. 12. 2014