Vzorčevalec semena kmetijskih rastlin

Vzorčevalec je posameznik, ki odvzema vzorce semena za analizo kakovosti ali za preverjanje sortnosti pod uradnim nadzorom organa za potrjevanje.

Vzorce semena lahko odvzamejo le vzorčevalci, ki so bili imenovani s stani pristojnega organa.

Vzorčevalec takoj dostavi vzorec semena za analizo kakovosti semena laboratoriju in o opravljenem vzorčenju enkrat na teden obvešča organ za potrjevanje.


Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 25. 10. 2018