Strokovni delavec v socialnem varstvu

Socialno varstvene storitve opravljajo strokovni delavci in strokovni sodelavci.

Strokovni delavci so delavci, ki so dosegli ustrezno stopnjo izobrazbe oziroma imajo dosežene ustrezne delovne izkušnje, so  opravili pripravništvo ter strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva.

Strokovni delavci in strokovni sodelavci so se dolžni redno izobraževati in usposabljati.

Strokovni delavci se prostovoljno združujejo v socialno zbornico.


Datum zadnje spremembe strani: 02. 12. 2015