Strokovni sodelavec v socialnem varstvu

Socialno varstvene storitve opravljajo strokovni delavci in strokovni sodelavci.

Strokovni sodelavci v socialnem varstvu so delavci, ki opravljajo posamezne socialno varstvene storitve in so končali:

  •  družboslovne programe izobraževanja (višješolske,visokošolske ali univerzitetne stopnje) in imajo opravljeno pripravništvo in strokovni izpit na področju zaposlovanja, šolstva, zdravstva,pravosodja in javne uprave ter imajo ustrezne strokovne reference in delovne  izkušnje za področje socialnega varstva oziroma
  • druge izobraževalne programe ali so pridobili ustrezno poklicno kvalifikacijo ter izvajajo posamezne naloge in opravila pri praviloma neposrednem delu z uporabniki socialnovarstvenih storitev ali dejavnosti in so dokazali usposobljenost za strokovno delo.

Strokovni delavci in strokovni sodelavci so se dolžni redno izobraževati in usposabljati.


Datum zadnje spremembe strani: 02. 12. 2015