Strokovni delavec s področja varnosti pri delu

Med strokovnjaki, ki izvajajo prvo usposabljanje koordinatorjev pri izvajalcu prvih usposabljanj, mora biti tudi vsaj en strokovni delavec, ki ima najmanj visokošolsko izobrazbo prve stopnje tehnične smeri na področju varnosti pri delu ali njej enakovredno raven tehnične smeri na področju varnosti pri delu.

Strokovnjak mora imeti tudi opravljen strokovni izpit s področja stroke in opravljen prvi preizkus znanja za koordinatorje ter imeti potrdilo o opravljenih obdobnih usposabljanjih.


Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti | Datum zadnje spremembe strani: 02. 12. 2015