Koordinator za varnost in zdravje pri delu v fazi priprave projekta

Koordinator za varnost in zdravje pri delu v fazi priprave projekta mora imeti najmanj višjo strokovno izobrazbo tehnične smeri in strokovni izpit, določen z zakonom, ki ureja graditev objektov, ali strokovni izpit, določen z zakonom, ki ureja varnost in zdravje pri delu.

Koordinator mora imeti tudi opravljeno usposabljanje po programu za koordinatorje za varnost in zdravje pri delu in najmanj tri leta delovnih izkušenj pri projektiranju ali izvajanju gradbenih del.

Koordinator za varnost in zdravje pri delu v pripravljalni fazi projekta usklajuje naročnika projekta in/ali nadzornika projekta, ki mora v vseh fazah načrtovanja in priprave projekta upoštevati temeljna načela varnosti in zdravja pri delu, še zlasti ko odloča o arhitektonskih, tehničnih, tehnoloških in/ali organizacijskih vidikih, da bi lahko planiral različne postavke ali faze del, ki jih je potrebno izvajati hkrati ali v zaporedju ter ko določa čas, potreben za dovršitev takih del ali faz.

Pri tem upošteva tudi varnostni načrt ter dokumentacijo, ki ustreza značilnostim projekta in ku vsebuje ustrezne varnostne in zdravstvene podatke, ki jih je potrebno upoštevati pri vsakem nadaljnjem delu, kadarkoli je to potrebno.

Koordinator za varnost in zdravje pri delu v pripravljalni fazi projekta izdela ali zagotovi, da se izdela varnostni načrt v skladu s predpisano vsebino, s katerim so določena pravila, ki se nanašajo na zadevno gradbišče, upoštevajoč po potrebi tudi industrijske dejavnosti na gradbišču; ta načrt mora vsebovati tudi posebne ukrepe glede del, ki spadajo v eno ali več kategorij.

Koordinator tudi pripravi dokumentacijo, ki ustreza značilnostim projekta in ku vsebuje ustrezne varnostne in zdravstvene podatke, ki jih je potrebno upoštevati pri vsakem nadaljnjem delu (v fazah uporabe, vzdrževanja, rušenja itd.).


Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti | Datum zadnje spremembe strani: 21. 01. 2015