Strokovni delavec v dejavnosti pomoči družini za dom

Vodenje storitve pomoči družini za dom lahko izvajajo le strokovni delavci v socialnem varstvu, ki izpolnjujejo pogoje glede izobrazbe in delovnih izkušenj.

Strokovni delavci in strokovni sodelavci so se dolžni redno izobraževati in usposabljati.

Strokovni delavci se prostovoljno združujejo v socialno zbornico.


Datum zadnje spremembe strani: 02. 12. 2015