Strokovni delavec za mobilno socialno pomoč

Mobilno socialno pomoč lahko izvajajo le strokovni delavci v socialnem varstvu, ki izpolnjujejo pogoje glede izobrazbe in delovnih izkušenj, imajo opravljeno pripravništvo in strokovni izpit s področja socialnega varstva.

Strokovni delavci so se dolžni redno izobraževati in usposabljati.

Strokovni delavci se prostovoljno združujejo v socialno zbornico.


Datum zadnje spremembe strani: 18. 01. 2015