Strokovni delavec za osebno socialno pomoč

Osebno pomoč v obliki svetovanja izvajajo strokovni delavci, ki izpolnjujejo predpisane pogoje glede izobrazbe in delovnih izkušenj, imajo opravljeno pripravništvo in strokovni izpit s področja socialnega varstva.

Strokovni delavci so se dolžni redno izobraževati in usposabljati.

Strokovni delavci se prostovoljno združujejo v socialno zbornico.


Datum zadnje spremembe strani: 18. 01. 2015