Odgovorna strokovna oseba dobavitelja semenskega materiala kmetijskih rastlin

Odgovorna strokovna oseba je fizična oseba, ki je odgovorna za izpolnjevanje predpisanih obveznosti dobavitelja. 

Odgovorna strokovna oseba mora biti redno zaposlena pri dobavitelju oziroma opravljati naloge strokovne osebe na podlagi pogodbe. Dobavitelj mora to osebo pooblastiti, da bo v njegovem imenu odgovorna za izpolnjevanje obveznosti dobavitelja (Obrazec 3).

Dobavitelj, ki je fizična oseba, je lahko hkrati odgovorna strokovna oseba, če izpolnjuje pogoje glede delovnih izkušenj.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 25. 10. 2018