Strokovni vodja tekmovanj s kopitarji

Strokovni vodja opravlja meritve in ocenjevanje  ter nadzor nad zbiranjem podatkov na tekmovanjih s kopitarji.

Strokovni vodja mora biti strokovno usposobljen z ustrezno izobrazbo.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 31. 08. 2016