Imetnik živali, prašičjereja

Imetnik prašičev je pravna ali fizična oseba, ki je odgovorna za živali, četudi le začasno.

Vsi imetniki prašičev, ki redijo več kot enega prašiča hkrati, morajo biti vpisani v evidenco imetnikov rejnih živali. To pomeni, da morajo biti registrirani tudi imetniki, ki redijo prašiče samo občasno za lastno porabo.

Imetnik prašičev je odgovoren, da so prašiči na njegovem gospodarstvu pravilno in pravočasno označeni ter da so podatki o premikih prašičev točno in pravočasno sporočeni v centralni register prašičev. Imetnik je dolžan voditi register prašičev na gospodarstvu.

Imetnik živali lahko sam izvaja le tista zootehniška opravila, ki so potrebna za zaščito domačih živali in za uspešnost reje, zlasti pa:

 • prvo pomoč (trokiranje, sondiranje, zaustavljanje krvavitev, oskrba ran, pomoč pri porodu),
 • kastracijo pujskov, mlajših od enega tedna,
 • aplikacijo železovih preparatov proti anemiji pujskov,
 • kupiranje repkov pri pujskih in jagnjetih do četrtega dneva starosti,
 • ščipanje oziroma brušenje zob pri pujskih prvi dan po rojstvu,
 • oskrbo in nego parkljev, kopit ter čiščenje živali,
 • pripuščanje plemenjakov,
 • zunanji aparativni pregled na brejost,
 • označevanje domačih živali,
 • uporabo in dajanje dovoljenih farmakoloških sredstev, ki niso vezana na izdajo recepta,
 • dezinfekcijo in dezinsekcijo živinorejskih objektov z dovoljenimi sredstvi,
 • nego in striženje dlake ter volne,
 • prirezovanje kril maticam in druga čebelarska opravil.

Imetnik živali mora biti za izvajanje zootehniških opravil usposobljen.


Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 01. 03. 2018