Strokovni delavec testne postaje v živinoreji

Strokovni delavec testnih postaj je zadolžen za opravljanje meritev in preizkusov lastnosti domačih živali za potrebe selekcijske programa in za potrebe primerjalnih testov ter za vzrejo plemenjakov.

Strokovni delavec mora biti strokovno usposobljen za področja oskrbovanja živali, za izvajanje strokovni nalog v živinoreji in za opravljanje zootehniških del.


Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 16. 06. 2015