Svetovalec za kemikalije

Pravne ali fizične osebe, ki morajo pridobiti dovoljenje za proizvodnjo, skladiščenje oziroma promet z nevarnimi kemikalijami, za izvajanje tega zakona določijo enega ali več svetovalcev za kemikalije, ki ima ustrezno izobrazbo ter opravljen tečaj in preizkus znanja iz predpisov, ki urejajo proizvodnjo in skladiščenje kemikalij ter promet z njimi.

Svetovalec za kemikalije mora:

  • poznati proizvodni ali prodajni program pravne ali fizične osebe, za katero opravlja naloge svetovalca za kemikalije;
  • poznati zakonodajo in delodajalca opozarjati na zahteve in njegove obveznosti po predpisih, ki urejajo proizvodnjo in skladiščenje kemikalij ter promet z njimi;
  • svetovati delodajalcu v drugih zadevah, povezanih s pogoji za opravljanje dejavnosti na podlagi predpisov, ki urejajo proizvodnjo in skladiščenje kemikalij ter promet z njimi;
  • zastopati delodajalca v upravnih zadevah vpostopkih pri organu, pristojnem za kemikalije;
  • sodelovati s svetovalci za kemikalije drugih pravnih  in fizičnih oseb, ki nevarne kemikalije proizvajajo, skladiščijo ali jih dajejo v promet.

 


Datum zadnje spremembe strani: 21. 12. 2015