Predavatelj za posamezno področje znanj o kemikalijah

Za vsako posamezno vsebinsko področje znanj s področja skladiščenja, proizvodnje kemikalij ter prometa z njimi predstojnik pristojnega organa za kemikalije imenuje predavatelje.

Posamezna vsebinska področja so:

 • Zakon o kemikalijah,
 • pogoji za proizvodnjo in promet z nevarnimikemikalijami ter vloga in naloge svetovalca za kemikalije;
 • skladiščenje nevarnih kemikalij;
 • REACH - splošno, registracija in poročilo okemijski varnosti
 • REACH - prepovedi in omejitve uporabe in dajanja vpromet ter avtorizacija;
 • razvrščanje, pakiranje in označevanje nevarnihsnovi in pripravkov ter varnostni list;
 • sporočanje podatkov za kemikalije;
 • biocidni proizvodi;
 • obstojna organska onesnaževala (POP's);
 • postopek soglasja po predhodnem obveščanju (PIC);
 • predhodne sestavine za prepovedane droge;
 • strateško blago posebnega pomena za varnost inzdravje;
 • inšpekcijski nadzor.

 

Predavatelji morajo imeti ustrezne strokovne izkušnje inznanje s področja, ki ga bodo predavali. 

Pred imenovanjem za predavatelja zaposamezno področje morajo kandidati za predavatelje za posamezno področje pripraviti poenoteno vzorčno predavanje in ga predstaviti predstojniku pristojnega organa za kemikalije.

 


Datum zadnje spremembe strani: 21. 12. 2015