Imetnik živali, kopitarji

Imetnik kopitarja je pravna ali fizična oseba, ki je tudi lastnik in je odgovoren tudi za skrb kopitarja.

Vsi imetniki kopitarjev morajo biti vpisani v evidenco imetnikov rejnih živali.

Imetnik kopitarja je odgovoren, da so kopitarji na kmetijskem gospodarstvu ustrezno identificirani in vpisani v centralni register kopitarjev.


Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 01. 03. 2018