Imetnik drobnice

Imetnik drobnice je pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja z rejo, varstvom, klanjem, nakupom in prodajo, prevozom, razstavljanjem ali drugo vrsto rabe drobnice.  

Vsi imetniki drobnice, morajo biti vpisani v Evidenco imetnikov rejnih živali (EIRŽ).

Imetnik drobnice je odgovoren, da je drobnica na njegovem gospodarstvu pravilno in pravočasno označena, da so podatki o premikih drobnice točno in pravočasno sporočeni v centralni register drobnice (CRD) ter da enkrat letno sporoči stalež drobnice na gospodarstvu. Imetnik je dolžan voditi knjigo Register drobnice na gospodarstvu.

Imetnik lahko živali na svojem gospodarstvu označuje sam kot tudi sam vnaša premike v CRD preko spletnega portala VOLOS, pri čemer stroškov ni.

Imetnik lahko opravlja tudi zootehniška opravila, za katere mora biti ustrezno usposobljen.


Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 23. 02. 2015