Imetnik perutnine

Imetnik perutnine je fizična ali pravna oseba, ki je lastnik živali in je trajno ali začasno odgovorna za živali.

Vsi imetniki perutnine morajo biti vpisani v Evidenco imetnikov rejnih živali (EIRŽ) in za opravljanje zootehniških opravil mora biti ustrezno usposobljen.

Imetnik kokoš nesnic je dolžan vpisati v register rej kokoš nesnic.


Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 14. 02. 2015