Veterinar v osemenjevalnem središču

Veterinar osemenjevalnega središča je veterinar veterinarske ambulante osemenjevalnega središča ali centra, ki je odgovoren za delo ter stalno kontrolo nad delovanjem osemenjevalnega središča.

Veterinar osemenjevalnega središča je doktor veterinarske medicine z veterinarsko licenco.

Med glavne naloge veterinarja osemenjevalnega središča spada:

  • pregled sposobnosti semena za oploditev,
  • vzorčenje semena za preiskave glede stanja embalaže, ko je seme v izolacijo,
  • izdaja veterinarskih potrdil o opravljenih letnih rutinskih preiskavah plemenjakov,
  • izdaja veterinarskih potrdil o oploditvenih sposobnosti semena.

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 14. 02. 2015