Odgovorni vodja skupine za ravnanje z zarodki v živinoreji

Odgovorni vodja skupine za ravnanje z zarodki mora imeti ustrezno izobrazbo in delovne izkušnje.

Vodja skupine je odgovoren za veterinarske pomočnike.

Po izobrazbi je doktor veterinarske medicine z magisterijem oziroma specializacijo.

Za opravljanje nalog z ravnanjem z zarodki mora imeti najmanj 10 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let s področja zbiranja, pridobivanja, priprave, shranjevanja in presajanja živalskih zarodkov.


Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 18. 06. 2015