Svetovalec za zdravila v specializirani prodajalni za promet z zdravili

Svetovalec za zdravila v specializirani trgovini je odgovoren za nabavo, skladiščenje in prodajo zdravil ter vodenje dokumentacije. Ob prodaji mora kupca seznaniti z načinom uporabe zdravila, morebitnimi previdnostnimi ukrepi,  neželenimi učinki in drugimi pomembnimi informacijami.

Posameznik mora imeti ustrezno izobrazbo in opravljen strokovni izpit, mora se redno strokovno izpopolnjevati in imeti opravljeno dodatno izobraževanje strokovnega organa, ki izvaja lekarniško dejavnost.

Ustrezno usposobljena oseba, ki izpolnjuje navedene pogoje, mora biti prisotna ves obratovalni čas specializirane prodajalne.


Datum zadnje spremembe strani: 06. 01. 2016