Strokovni vodja za izvajanje rejskega programa

Strokovni vodja za izvajanje rejskega programa deluje v okviru priznane rejske organizacije v živinoreji je odgovoren za pravilno izvajanje rejskega programa.

Strokovni vodja za izvajanje rejskega programa mora zagotavljati:

  • učinkovito pripravo in izvajanje rejskega programa,
  • spremljanje, merjenje in preizkušanje lastnosti živali,
  • vrednotenje in interpretacijo rezultatov in
  • vodenje rodovniški knjig za kopitarje, plemenske kranjske čebele, čistopasemsko plemensko govedo, čistopasemsko plemensko ovco in kozo.

Strokovni vodja mora imeti ustrezno izobrazbo, delovne izkušnje in mora biti strokovno usposobljen za izvajanje rejskega programa.


Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 24. 02. 2015