Imetnik akvakulture

Imetnik akvakulture je fizična ali pravna oseba, ki je lastnik in je trajno ali začasno odgovorna za živali.

Vsi imetniki marikulture morajo biti vpisane v Evidenco imetnikov rejnih živali (EIRŽ) in za opravljanje zootehniških opravil ustrezno usposobljeni.

Imetnik marikulture mora tudi poskrbeti za vpis v centralni register objektov akvakulture.


Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 06. 05. 2016