Strokovni vodja v drugi priznani organizaciji na območju upravne enote

Strokovni vodja v drugi priznani organizaciji, ki deluje na eni ali več upravnih enot vodi, organizira in opravlja naloge iz posameznih delov potrjenega rejskega programa.

Strokovni vodja v drugi priznani organizaciji mora imeti ustrezno izobrazbo in delovno izkušnje, biti strokovno usposobljen in imeti organizacijske sposobnosti.


Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 16. 06. 2015