Zdravilec

Zdravilec je oseba, ki opravlja zdravilsko dejavnost. Je polnoletna fizična oseba, ki ima pridobljeno najmanj srednjo izobrazbo zdravstvene smeri ali najmanj srednjo strokovno izobrazbo in opravljen preizkus iz zdravstvenih vsebin in veljavno licenco.

Homeopatijo, kiropraktiko in osteopatijo pa lahko izvajajo le osebe, ki imajo diplomo medicinske fakultete, pridobljena znanja iz homeopatije, kiropraktike ali osteopatije in veljavno licenco.

Poklicni naziv zdravilec lahko uporablja le oseba, ki izpolnjuje vse spodaj navedene pogoje. Naslov se izpiše za osebnim imenom. Zdravilec lahko za naslovom doda naziv, ki ga na podlagi izvajanja prevladujočega zdravilskega sistema ali zdravilske metode določi Zdravilska zbornica.

Zdravilec mora zdravilsko dejavnost izvajati v skladu s kodeksom poklicne etike zdravilcev in standardi zdravilske dejavnosti. Standardi zdravilske dejavnosti so pravila izvajanja zdravilske dejavnosti, ki določajo strokovne pristope za izvajanje posameznega zdravilskega sistema in zdravilske metode.

Zdravilec je dolžan izvajati zdravilsko dejavnost s skrbnostjo dobrega strokovnjaka in s svojim ravnanjem oziroma opustitvijo ravnanja ne sme poslabšati zdravja uporabnika storitev. Zdravilec je strokovno odgovoren tudi za ravnanje drugih oseb, ki delajo pod njegovim nadzorom.


Vir: Ministrstvo za zdravje | Datum zadnje spremembe strani: 09. 02. 2017