Doktor dentalne medicine

Doktor dentalne medicine je temeljni odgovorni nosilec opravljanja zdravstvene dejavnosti. Doktor dentalne medicine mora pri uresničevanju svojih pravic, svoboščin in dolžnosti vselej ravnati tako, da varuje nepristranskost in neodvisnost izvajanja zdravniške službe ter ugled zdravniškega poklica.

Doktor dentalne medicine je pri sprejemanju strokovnih odločitev neodvisen. Doktor dentalne medicine svobodno izbere način zdravljenja, ki je v danih okoliščinah najprimernejši.

Doktor dentalne medicine se mora pri svojem delu ravnati po spoznanjih znanosti in strokovno preverjenih metodah. Zaposleni doktor dentalne medicine sodeluje pri odločanju o sestavi delovne skupine, za katere strokovno delo je odgovoren.

Doktor dentalne medicine smejo opravljati zdravniško službo v skladu s svojo strokovno usposobljenostjo, če so si pridobili strokovni naslov doktorice ali doktorji dentalne medicine in izpolnjujejo vse spodaj navedene pogoje.

Doktor dentalne medicine mora imeti ustrezno izobrazbo in usposobljenost, biti vpisan v register zdravnikov in imeti dovoljenje za samostojno opravljanje zdravniške službe na določenem strokovnem področju - licenco.

Vir: Ministrstvo za zdravje | Datum zadnje spremembe strani: 03. 03. 2015