Mentor na področju športa

Mentor je posameznik, ki usmerja in vodi pripravnika v času njegovega pripravništva.

Naloge mentorja so:

  • priprava programa pripravništva;
  • svetovanje pripravniku pri izvajanju nalog, ki jih mora izvesti;
  • svetovanje pripravniku pri izbiri strokovne literature in drugih virov za individualni študij;
  • sodelovanje z izvajalcem pripravništva in drugimi nosilci nalog, določenimi s programom pripravništva;
  • svetovanje pripravniku pri načrtovanju, organizaciji in izvedbi praktičnih nastopov;
  • priprava poročila o pripravnikovi usposobljenosti za samostojno opravljanje dela;
  • druge naloge, povezane s programom pripravništva.

Mentor lahko napreduje v nazive svetovalec in svetnik. Pridobljeni nazivi mentor, svetovalec in svetnik so trajni.


Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport | Datum zadnje spremembe strani: 06. 01. 2016