Vodja premika na industrijskem tiru

Vodja premika na industrijskem tiru je polnoletna oseba, ki je strokovno usposobljena za opravljanje nalog premikača na industrijskem tiru in vodjo premika na industrijskem tiru ter je zdravstveno in jezikovno usposobljena.

Vodja premika na industrijskem tiru je zadolžen za organiziranje, nadzor, usklajevanja dela premikalne skupine ter za pravilno sestavo vlaka in sporazumevanje pri premiku. Prav tako mora poskrbeti za opravljanje zavornega preizkusa, dajanje signalnih znakov pri premiku, sodelovati pa mora tudi pri zavarovanju premikalne vozne poti.


Vir: Ministrstvo za infrastrukturo | Datum zadnje spremembe strani: 18. 02. 2016