Učitelj praktičnega pouka v srednješolskem izobraževanju

Učitelj praktičnega pouka je posameznik, ki v programih srednješolskega izobraževanja izvaja praktično izobraževanje v nižji poklicni, srednji poklicni, tehniški in srednji strokovni šoli. Poučuje dijake v starosti od 15-19 oziroma 20 let.

Posameznik mora: obvladati slovenski knjižni jezik, imeti ustrezno izobrazbo ter opravljen strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja.


Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport | Datum zadnje spremembe strani: 06. 01. 2016